کاربران گرامی تبلیغ اپ، لطفا از ثبت سفارش تکراری تا قبل از تکمیل شدن وضعیت سفارش در پنل خودداری فرمایید!

سرویس ها

اینستاگرام تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3523 فالوور میکس تردز سرور توربو توضیحات 56,000  تومان 100000/100 فعال
3544 لایک میکس تردز سرور نیترو توضیحات 98,000  تومان 10000/10 فعال
اینستاگرام فالوور ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3754 فالوور ایرانی سرور اعتماد [20% ایرانی][لغو⛔] - 21,000  تومان 5000/100 فعال
3808 فالوور ایرانی واقعی سرور توربو [100% ایرانی][پیشنهادی⭐] - 102,200  تومان 100000/100 فعال
3802 فالوور ایرانی واقعی سرور سپهر [80% ایرانی] - 980,000  تومان 500/50 فعال
اینستاگرام فالوور میکس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3633 فالوور میکس سرور هاربین [لغو⛔] توضیحات 30,800  تومان 1000000/10 فعال
3635 فالوور میکس سرور فایر [لغو⛔][بدون ریزش💎] توضیحات 33,600  تومان 1000000/10 فعال
3661 فالوور میکس سرور استار [جدید⭐] توضیحات 33,600  تومان 1000000/10 فعال
3637 فالوور میکس سرور مکس [لغو⛔][بدون ریزش💎] توضیحات 40,600  تومان 1000000/10 فعال
3673 فالوور ایرانی سرور نیترو [40% ایرانی][لغو⛔] توضیحات 42,000  تومان 20000/100 فعال
3639 فالوور میکس سرور میکرو [لغو⛔][بدون ریزش💎] توضیحات 44,800  تومان 1000000/10 فعال
3640 فالوور ایرانی سرور توربو [30% ایرانی][لغو⛔] توضیحات 47,600  تومان 100000/100 فعال
3571 فالوور ایرانی واقعی سرور Vip [100% ایرانی][واقعی💎] توضیحات 196,000  تومان 500/200 فعال
اینستاگرام لایک میکس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3803 لایک میکس سرور نیوا [دکمه لغو⛔] - 2,940  تومان 100000/10 فعال
3810 لایک میکس سرور کلاسیک [لغو⛔] - 3,360  تومان 250000/10 فعال
3793 لایک میکس سرور مکس [دکمه لغو⛔] - 3,780  تومان 300000/10 فعال
3768 لایک ایرانی سرور متین [30% ایرانی][لغو⛔] توضیحات 5,880  تومان 100000/100 فعال
3804 لایک ایرانی واقعی سرور سپهر [100% ایرانی][واقعی💎] - 644,000  تومان 100/30 فعال
اینستاگرام سین استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3813 سین استوری سرور میکرو [واقعی💎] - 9,100  تومان 10000/100 فعال
3769 سین استوری سرور نیوا - 13,330  تومان 20000/10 فعال
اینستاگرام لایک میکس [ارزان]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3176 لایک ایرانی سرور نیترو [50% ایرانی] توضیحات 9,520  تومان 20000/50 فعال
3676 لایک ایرانی سرور پلاس [100% ایرانی][لغو⛔] توضیحات 50,400  تومان 20000/50 فعال
3552 لایک ایرانی سرور پلاس [100% ایرانی][پروفایل خانم][لغو⛔] توضیحات 70,000  تومان 20000/50 فعال
3553 لایک ایرانی سرور پلاس [100% ایرانی][پروفایل آقا][لغو⛔] توضیحات 81,200  تومان 20000/50 فعال
اینستاگرام ممبرکانال
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3760 ممبر میکس کانال / گروه اینستاگرام سرور راکت توضیحات 413,000  تومان 100000/10 فعال
3761 ممبر میکس کانال / گروه اینستاگرام سرور توربو توضیحات 938,000  تومان 10000/50 فعال
اینستاگرام لایک خودکار [اتوماتیک🤖]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3812 لایک میکس خودکار سرور فانتوم [اتوماتیک🤖] - 1,850  تومان 300000/10 فعال
3680 لایک میکس خودکار سرور رایان [اتوماتیک🤖] توضیحات 3,360  تومان 250000/10 فعال
3682 لایک ایرانی خودکار سرور نیترو [50% ایرانی][اتوماتیک🤖] توضیحات 9,520  تومان 50000/100 فعال
3681 لایک ایرانی خودکار سرور پارس [40% ایرانی][اتوماتیک🤖] توضیحات 14,700  تومان 30000/50 فعال
اینستاگرام نظرسنجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3816 نظرسنجی پست اینستاگرام [Post Poll Vote] - 350,000  تومان 100000/10 فعال
اینستاگرام بازدید ویدیو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3798 بازدید ویدیو سرور فایر [آنی🚀] توضیحات 1,820  تومان 100000000/100 فعال
3806 بازدید ویدیو سرور کلاسیک [آنی🚀] توضیحات 3,640  تومان 100000000/100 فعال
3795 بازدید ویدیو سرور مکس [آنی🚀] توضیحات 3,920  تومان 100000000/100 فعال
اینستاگرام بازدید استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3722 سین استوری سرور متین توضیحات 4,200  تومان 5000/100 فعال
3203 سین استوری سرور متین [یک استوری] توضیحات 6,860  تومان 100000/10 فعال
3587 سین استوری سرور رایان توضیحات 9,380  تومان 100000/10 فعال
3508 سین استوری سرور نیترو توضیحات 10,220  تومان 20000/10 فعال
3588 سین استوری سرور راکت [لغو⛔] توضیحات 10,780  تومان 15000/10 فعال
3204 سین استوری سرور توربو + لایک [لغو⛔][واقعی💎] توضیحات 65,800  تومان 15000/10 فعال
اینستاگرام آمار استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3207 ایمپریشن استوری [Story Impressions] توضیحات 11,200  تومان 1000000/200 فعال
3208 پروفایل ویزیت استوری [Story Profile Visits] توضیحات 14,000  تومان 50000/100 فعال
3211 لایک استوری [Story Likes] توضیحات 23,800  تومان 100000/100 فعال
3214 شییر استوری [Story Shares] توضیحات 35,000  تومان 10000000/100 فعال
3217 افزایش همه آمار استوری + Imp + Pvisit + Share + Next + Exit - 105,000  تومان 1000000/100 فعال
3755 رای آزمون استوری پاسخ یک [Story Quiz 1st Answer] - 112,000  تومان 10000/100 فعال
3756 رای آزمون استوری پاسخ دو [Story Quiz 2st Answer] - 112,000  تومان 10000/100 فعال
3757 رای آزمون استوری پاسخ سه [Story Quiz 3st Answer] - 130,200  تومان 10000/100 فعال
3758 رای آزمون استوری پاسخ چهار [Story Quiz 4st Answer] - 130,200  تومان 10000/100 فعال
3759 کلیک روی لینک در استوری [Story Url Click] - 130,200  تومان 250000/100 فعال
3209 رای نظرسنجی استوری پاسخ خیر [No] توضیحات 182,200  تومان 100000/10 فعال
اینستاگرام کامنت میکس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3743 کامنت میکس ایموجی سرور تامکت [آنی🚀] توضیحات 51,800  تومان 10000/10 فعال
3592 کامنت ایموجی میکس سرور توربو [💥💘👋🔥😍😜❣️👍🏼💋😻😉👍👌🌹😁🤩😤🙄😛💯] - 78,400  تومان 200/20 فعال
3814 کامنت انگلیسی رندوم سرور نیترو [دکمه لغو⛔] - 78,400  تومان 200/10 فعال
3593 کامنت ایموجی میکس سرور پلاس [آنی🚀] توضیحات 161,000  تومان 2000/5 فعال
3589 کامنت میکس دلخواه سرور فایر توضیحات 210,000  تومان 10000/1 فعال
اینستاگرام کامنت ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3594 کامنت ایرانی دلخواه سرورنیترو [لغو⛔] توضیحات 78,400  تومان 200/10 فعال
3595 کامنت ایرانی تعریف از شخص سرور نیترو [لغو⛔] توضیحات 78,400  تومان 200/10 فعال
3597 کامنت ایرانی تعریف از محصول سرور نیترو [لغو⛔] توضیحات 78,400  تومان 200/10 فعال
3784 کامنت ایرانی دلخواه سرورنیترو [50% ایرانی][دکمه لغو⛔] - 78,400  تومان 200/10 فعال
3785 کامنت ایرانی ایموجی سرور نیترو [💥👋🔥😍😜❣️👍🏼😉😁🤩💯][50% ایرانی][دکمه لغو⛔] - 78,400  تومان 200/20 فعال
3745 کامنت ایرانی دلخواه سرور توربو [90% ایرانی] توضیحات 392,000  تومان 5000/10 فعال
3557 کامنت ایرانی دلخواه سرور اختصاصی [100% ایرانی][جدید⭐] توضیحات 434,000  تومان 5000/10 فعال
3524 کامنت ایرانی دلخواه سرور الماس [پروفایل خانم و آقا][لغو⛔] توضیحات 490,000  تومان 1000/5 فعال
3525 کامنت ایرانی دلخواه سرور الماس [پروفایل خانم][لغو⛔] توضیحات 686,000  تومان 1000/5 فعال
3527 کامنت ایرانی دلخواه سرور الماس [پروفایل آقا][لغو⛔] توضیحات 882,000  تومان 1000/5 فعال
اینستاگرام لایک کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3243 لایک کامنت سرور توربو توضیحات 95,200  تومان 10000/5 فعال
اینستاگرام دایرکت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3748 دایرکت به فالوورهای پیج هدف [User Followers] توضیحات 372,400  تومان 100000/10000 فعال
3747 دایرکت به آیدی های دلخواه [Costum List] توضیحات 385,000  تومان 500000/500 فعال
اینستاگرام منشن
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3732 منشن آیدی های دلخواه سرور نیترو [Costum List] توضیحات 161,000  تومان 1000000000/1000 فعال
3733 منشن فالوورهای پیج سرور نیترو [User Followers] توضیحات 161,000  تومان 1000000000/1000 فعال
3734 منشن آیدی های دلخواه سرور توربو [Costum List] توضیحات 161,000  تومان 1000000000/1000 فعال
3735 منشن فالوورهای پیج سرور توربو [User Followers] توضیحات 161,000  تومان 1000000000/1000 فعال
اینستاگرام سیو پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3815 سیو پست سرور راکت - 4,760  تومان 3000/50 فعال
3696 سیو پست سرور راکت توضیحات 6,580  تومان 10000/50 فعال
3251 سیو پست سرور توربو [لغو⛔] توضیحات 6,860  تومان 50000/10 فعال
اینستاگرام شییر پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3254 شییر پست سرور توربو [لغو⛔] توضیحات 28,000  تومان 5000000/100 فعال
اینستاگرام ریچ ایمپریشن
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3697 ایمپریشن سرور متین توضیحات 3,920  تومان 100000/100 فعال
3698 ایمپریشن + ریچ سرور فایر توضیحات 4,620  تومان 1000000/100 فعال
3255 ایمپریشن سرور نیترو توضیحات 5,320  تومان 5000000/100 فعال
3259 ایمپریشن اکسپلور + ریچ سرور نیترو [لغو⛔][اکسپلور✔] توضیحات 5,320  تومان 300000/10 فعال
3261 ایمپریشن + ریچ سرور نیترو [لغو⛔] توضیحات 5,320  تومان 1000000/10 فعال
3256 ایمپریشن + ریچ سرور راکت [لغو⛔] توضیحات 5,740  تومان 50000/10 فعال
3264 پروفایل ویزیت سرور توربو توضیحات 10,500  تومان 5000000/100 فعال
3265 ایمپریشن + ریچ سرور توربو توضیحات 13,020  تومان 200000/50 فعال
3266 ایمپریشن + پروفایل ویزیت سرور توربو توضیحات 16,800  تومان 5000000/100 فعال
اینستاگرام اسکراپ دیتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3269 استخراج آیدی فالوورهای پیج هدف [User Followers] توضیحات 12,600  تومان 10000/1000 فعال
3270 استخراج آیدی فالوورهای پیج هدف [User Followers] توضیحات 130,200  تومان 100000/500 فعال
3272 استخراج آیدی لایک کنندگان پست هدف [Likes] توضیحات 130,200  تومان 1000000/500 فعال
3273 استخراج آیدی کامنت کنندگان پست هدف [Commets] توضیحات 130,200  تومان 1000000/500 فعال
3770 استخراج آیدی لوکیشن های هدف [Location] - 130,200  تومان 1000000/3000 فعال
3817 استخراج آیدی فالوورهای پیج هدف [User Followers] - 130,200  تومان 1000000/5000 فعال
اینستاگرام هایلایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3282 بازدید هایلایت ها سرور توربو توضیحات 124,600  تومان 100000/20 فعال
اینستاگرام گزارش
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3283 گزارش خودآزاری و اختلالات روانی [لغو⛔] توضیحات 123,200  تومان 10000/1000 فعال
3284 گزارش کلاهبرداری و ارتشاء [لغو⛔] توضیحات 123,200  تومان 10000/1000 فعال
3285 گزارش فروش محصولات غیرقانونی [لغو⛔] توضیحات 123,200  تومان 10000/1000 فعال
3286 گزارش موارد برهنگی و مستحجن [لغو⛔] توضیحات 123,200  تومان 10000/1000 فعال
3287 گزارش تهدید یا آزار و اذیت دیگران [لغو⛔] توضیحات 123,200  تومان 10000/1000 فعال
3288 گزارش نهادهای خشن و یا خطرناک [لغو⛔] توضیحات 123,200  تومان 10000/1000 فعال
اینستاگرام بازدید لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3731 لایک لایو اینستاگرام [Live Views Likes] توضیحات 18,200  تومان 50000/100 فعال
3244 بازدید لایو سرور توربو [15 دقیقه] توضیحات 51,800  تومان 20000/10 فعال
3245 بازدید لایو سرور توربو [30 دقیقه] توضیحات 103,600  تومان 20000/10 فعال
3246 بازدید لایو سرور توربو [60 دقیقه] توضیحات 210,000  تومان 20000/10 فعال
3600 بازدید لایو سرور توربو [90 دقیقه] توضیحات 322,000  تومان 20000/10 فعال
آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3692 بازدید پست آپارات - 3,500  تومان 5000/100 فعال
3705 لایک پست آپارات توضیحات 9,100  تومان 5000/100 فعال
3706 فالوور کانال آپارات توضیحات 50,400  تومان 5000/10 فعال
ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3548 سین 1 پست آخر کانال ایتا [آنی🚀] توضیحات 17,500  تومان 1000/50 فعال
3699 ممبر کانال ایتا [آنی🚀] توضیحات 210,000  تومان 1000/50 فعال
3773 ممبر کانال ایتا سرور پلاس [آنی🚀] - 434,000  تومان 1000/50 فعال
روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3289 بازدید روبیکا سرور توربو [روبینو] توضیحات 3,500  تومان 10000/100 فعال
3290 لایک روبیکا سرور توربو [روبینو] توضیحات 9,100  تومان 10000/100 فعال
3294 سین 1 پست آخر کانال روبیکا [آنی🚀] توضیحات 9,100  تومان 10000/100 فعال
3295 سین 5 پست آخر کانال روبیکا [آنی🚀] توضیحات 11,900  تومان 10000/100 فعال
3296 سین 10 پست آخر کانال روبیکا [آنی🚀] توضیحات 17,500  تومان 10000/100 فعال
3297 سین 20 پست آخر کانال روبیکا [آنی🚀] توضیحات 24,500  تومان 10000/100 فعال
3291 فالوور روبیکا سرور توربو [روبینو] توضیحات 50,400  تومان 10000/100 فعال
3292 ممبر کانال روبیکا سرور توربو [آنی🚀] توضیحات 100,800  تومان 10000/100 فعال
3771 فالوور روبیکا سرور پلاس [روبینو][آنی🚀] - 107,800  تومان 10000/100 فعال
3772 ممبر کانال روبیکا سرور پلاس [آنی🚀] - 217,000  تومان 10000/100 فعال
تلگرام ممبر کانال / گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3300 ممبر میکس کانال / گروه سرور نیترو [بدون ریزش💎] توضیحات 135,800  تومان 25000/10 فعال
3818 ممبر میکس کانال / گروه سرور توربو [بدون ریزش💎][پیشنهادی⭐] - 159,600  تومان 100000/10 فعال
تلگرام ری اکشن تک پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3344 ری اکشن (💩) + بازدید پست سرور توربو [لغو⛔] توضیحات 12,600  تومان 1000000/10 فعال
3345 ری اکشن (😱) + بازدید پست سرور توربو [لغو⛔] توضیحات 12,600  تومان 1000000/10 فعال
3655 ری اکشن (🤩) + بازدید پست سرور توربو [لغو⛔] توضیحات 12,600  تومان 1000000/10 فعال
3656 ری اکشن (😁) + بازدید پست سرور توربو [لغو⛔] توضیحات 12,600  تومان 1000000/10 فعال
3657 ری اکشن (😢) + بازدید پست سرور توربو [لغو⛔] توضیحات 12,600  تومان 1000000/10 فعال
3658 ری اکشن (🤮) + بازدید پست سرور توربو [لغو⛔] توضیحات 12,600  تومان 1000000/10 فعال
3659 ری اکشن (🎉) + بازدید پست سرور توربو [لغو⛔] توضیحات 12,600  تومان 1000000/10 فعال
3700 ری اکشن (👍) + بازدید پست سرور نیترو توضیحات 12,600  تومان 1000000/10 فعال
3714 ری اکشن های مثبت (👍❤️👏🔥🥰🤩🎉😁👎😢🤯😱🤬🤮💩🤔) سرور نیترو - 12,600  تومان 1000000/50 فعال
3715 ری اکشن (👎) + بازدید پست سرور نیترو توضیحات 12,600  تومان 1000000/10 فعال
3716 ری اکشن (❤) + بازدید پست سرور نیترو توضیحات 12,600  تومان 1000000/10 فعال
3717 ری اکشن (🔥) + بازدید پست سرور نیترو توضیحات 12,600  تومان 1000000/10 فعال
تلگرام بازدید تک پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3310 بازدید پست سرور نیترو توضیحات 700  تومان 40000/1000 فعال
3652 بازدید پست سرور فایر توضیحات 1,050  تومان 500000/100 فعال
3313 بازدید پست سرور توربو [لغو⛔] توضیحات 4,060  تومان 10000000/100 فعال
3667 بازدید پست سرور راکت توضیحات 7,000  تومان 1000000/10 فعال
3819 بازدید 1 پست سرور فایر [لغو⛔][آنی🚀] توضیحات 12,600  تومان 10000000/100 فعال
تلگرام بازدید چند پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3710 بازدید 10 پست آخر سرور توربو توضیحات 7,980  تومان 10000000/100 فعال
3711 بازدید 20 پست آخر سرور توربو توضیحات 16,800  تومان 10000000/100 فعال
3712 بازدید 50 پست آخر سرور توربو توضیحات 32,200  تومان 10000000/100 فعال
3713 بازدید 100 پست آخر سرور توربو توضیحات 68,600  تومان 10000000/100 فعال
تلگرام بازدید خودکار پست آینده
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3653 بازدید خودکار پست های گذشته / آینده سرور نیترو [اتوماتیک🤖] توضیحات 700  تومان 40000/1000 فعال
3654 بازدید خودکار پست های گذشته / آینده سرور توربو [اتوماتیک🤖] توضیحات 910  تومان 50000/100 فعال
تلگرام نظرسنجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3346 نظرسنجی سرور نیترو توضیحات 32,200  تومان 500000/15 فعال
3347 نظرسنجی سرور توربو توضیحات 32,200  تومان 300000/10 فعال
تلگرام شییر پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3349 شییر پست تلگرام سرور نیترو توضیحات 5,600  تومان 100000/10 فعال
واتساپ ممبر کانال
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3824 ممبر کانال واتساپ سرور توربو [Whatsapp Channel Members] - 935,200  تومان 10000/5 فعال
3825 ممبر گروه واتساپ سرور توربو [Whatsapp Group Members] - 935,200  تومان 10000/5 فعال
یوتیوب سابسکرایب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3613 سابسکرایب یوتیوب سرور نیوا [کم ریزش💎] توضیحات 224,000  تومان 50000/100 فعال
3356 سابسکرایب یوتیوب سرور راکت + بازدید [کم ریزش💎] توضیحات 322,000  تومان 50000/50 فعال
3358 سابسکرایب یوتیوب سرور توربو [جبران⏳] توضیحات 434,000  تومان 100000/500 فعال
3359 سابسکرایب یوتیوب سرور نیترو [جبران⏳] توضیحات 481,600  تومان 100000/20 فعال
یوتیوب بازدید ویدیو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3826 بازدید ویدیو یوتیوب سرور تامکت - 21,000  تومان 100000/500 فعال
3365 بازدید ویدیو یوتیوب سرور نیترو [لغو⛔][بدون ریزش💎] توضیحات 99,400  تومان 1000000/100 فعال
3364 بازدید ویدیو یوتیوب سرور توربو [لغو⛔][بدون ریزش💎] توضیحات 130,200  تومان 10000000/100 فعال
یوتیوب لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3827 لایک ویدیو یوتیوب سرور تامکت - 14,000  تومان 15000/50 فعال
3614 لایک ویدیو یوتیوب سرور راکت [کم ریزش💎] توضیحات 28,000  تومان 100000/10 فعال
3367 لایک ویدیو یوتیوب سرور نیترو [کم ریزش💎] توضیحات 56,000  تومان 100000/10 فعال
3369 لایک ویدیو یوتیوب سرور توربو [بدون ریزش💎] توضیحات 74,200  تومان 50000/10 فعال
یوتیوب ویدیو کوتاه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3370 لایک ویدیو کوتاه یوتیوب [جبران⏳] توضیحات 79,800  تومان 100000/10 فعال
3371 بازدید ویدیو کوتاه یوتیوب [جبران⏳] توضیحات 100,800  تومان 100000000/100 فعال
یوتیوب واچ تایم
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3376 واچ تایم ویدیو یوتیوب 15 دقیقه [بدون ریزش💎] توضیحات 403,200  تومان 20000/100 فعال
3374 واچ تایم ویدیو یوتیوب 30 دقیقه [بدون ریزش💎] توضیحات 812,000  تومان 20000/100 فعال
3375 واچ تایم ویدیو یوتیوب 60 دقیقه [بدون ریزش💎] توضیحات 1,241,800  تومان 20000/100 فعال
تیک تاک فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3378 فالوور تیک تاک سرور راکت [لغو⛔] توضیحات 96,600  تومان 100000/50 فعال
3380 فالوور تیک تاک سرور نیترو [لغو⛔][کم ریزش💎] توضیحات 159,600  تومان 50000/50 فعال
3379 فالوور تیک تاک سرور توربو [کم ریزش💎] توضیحات 326,200  تومان 100000/10 فعال
تیک تاک لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3381 لایک تیک تاک سرور راکت [لغو⛔] توضیحات 18,200  تومان 50000/10 فعال
3384 لایک تیک تاک سرور نیترو [بدون ریزش💎] توضیحات 18,200  تومان 100000/10 فعال
3616 لایک تیک تاک سرور توربو [بدون ریزش💎] توضیحات 35,000  تومان 100000/10 فعال
تیک تاک بازدید
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3385 بازدید تیک تاک سرور نیترو توضیحات 60  تومان 100000000/100 فعال
توییتر فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3701 فالوور توییتر سرور راکت توضیحات 54,600  تومان 100000/10 فعال
3750 فالوور توییتر سرور نیترو [لغو⛔][جبران⏳] توضیحات 106,400  تومان 100000/100 فعال
3751 فالوور توییتر سرور توربو [جبران⏳] توضیحات 238,000  تومان 500000/100 فعال
توییتر لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3618 لایک توییتر سرور راکت توضیحات 15,400  تومان 1000/50 فعال
3423 لایک توییتر سرور نیترو توضیحات 135,800  تومان 2500/10 فعال
3424 لایک توییتر سرور توربو توضیحات 165,200  تومان 2000/10 فعال
توییتر ری توییت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3426 ری توییت توییتر سرور راکت توضیحات 15,400  تومان 1000/50 فعال
3619 ری توییت توییتر سرور نیترو توضیحات 159,600  تومان 10000/10 فعال
3620 ری توییت توییتر سرور توربو توضیحات 210,000  تومان 5000/10 فعال
اسپاتیفای فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3396 فالوور اسپاتیفای سرور نیترو [All Links][جبران⏳] توضیحات 16,800  تومان 1000000/100 فعال
3398 فالوور اسپاتیفای سرور توربو [All Links][جبران⏳] توضیحات 21,000  تومان 1000000/100 فعال
اسپاتیفای پلی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3828 پلی اسپاتیفای سرور فایر [1 الی 2 کا روزانه🚀] - 15,400  تومان 10000000/500 فعال
3400 پلی اسپاتیفای سرور راکت [Free Plays] توضیحات 18,200  تومان 100000000/1000 فعال
3401 پلی اسپاتیفای سرور نیترو [Free Plays] توضیحات 28,000  تومان 100000000/1000 فعال
3617 پلی اسپاتیفای سرور توربو [Premium Plays] توضیحات 74,200  تومان 100000000/1000 فعال
ساندکلود فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3829 فالوور ساندکلود سرور راکت [جبران⏳] - 109,200  تومان 100000/20 فعال
3411 فالوور ساندکلود سرور توربو [جبران⏳] توضیحات 135,800  تومان 15000/100 فعال
3409 فالوور ساندکلود سرور نیترو [جبران⏳] توضیحات 270,200  تومان 10000/10 فعال
ساندکلود لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3830 لایک ساندکلود سرور راکت - 81,200  تومان 100000/20 فعال
3413 لایک ساندکلود سرور نیترو [جبران⏳] توضیحات 109,200  تومان 100000/20 فعال
3412 لایک ساندکلود سرور توربو [جبران⏳] توضیحات 128,800  تومان 10000/10 فعال
ساندکلود پلی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3415 پلی ساندکلود سرور توربو توضیحات 560  تومان 100000000/100 فعال
3414 پلی ساندکلود سرور نیترو توضیحات 1,120  تومان 100000000/100 فعال
فیس بوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3431 فالوور پیج فیس بوک سرور راکت [All Type Page Followers] توضیحات 16,800  تومان 50000/50 فعال
3621 لایک پیج + فالوور سرور توربو [Page Likes and Followers] توضیحات 54,600  تومان 100000/100 فعال
3429 فالوور پیج فیس بوک سرور نیترو [Page Followers] توضیحات 140,000  تومان 100000/100 فعال
✴️ خدمات ایرانی ⁦✳️⁩اینستاگرام ✴️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3866 ??? ~ لایک اینستاگرام بی کیفیت  IRAN/Persian ~ Max 20k - 156,320  تومان 20000/50 فعال
❓❗️ سرویس های متنوع ارزان (کیفیت پایین ، ریزش شدید)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3865 1063 ~ ذخیره پست  - اینستاگرام ~ فوری - 960  تومان 100000/10 فعال
3859 Ⓜ️~ ذخیره پستهای عکس و فیلم ~ حداکثر 150کا ~ واقعی ~ استیبل ~ سریع - 960  تومان 30000/20 فعال
4119 Instagram - Likes ~ 100k ~ 10k/days ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT - 1,920  تومان 500000/10 فعال
3962 ~ اینستاگرام - ذخیره پست های عکس و فیلم ~ حداکثر 25کا ~ واقعی ~ سریع - 1,920  تومان 50000/10 فعال
4120 Instagram - Likes ~ 100k ~ 1k-5k/days ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1Hrs - 2,880  تومان 100000/10 فعال
4118 Instagram - Likes ~ 50k ~ 1k-5k/days ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1Hrs - 2,880  تومان 50000/50 فعال
3997 Instagram Likes - Max 10k ~ ???? ???? ~ Speed 1k/hrs ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 2,880  تومان 100000/50 فعال
4121 Instagram - Likes ~ 5k ~ 1k-5k/days ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1Hrs - 3,840  تومان 300000/50 فعال
3963 ???~ بازدید اتوماتیک اینستاگرام ~ حداکثر 10م ~ واقعی ~ ثابت ~ سریع - 3,840  تومان 2147483647/100 فعال
4073 Instagram Auto Likes - ???? ???? ~ Max 10k ~ NO ?????? ~ Speed 1k/Hrs ~ INSTANT - 4,800  تومان 300000/10 فعال
4155 Instagram - 𝐀𝗨𝐓𝐎 Views + Impression + Profile Visit ~ Max 5m ~ 𝐑𝐞𝐚𝐥 ~ Speed 100k/days ~ INSTANT - 4,800  تومان 100000000/100 فعال
4112 Instagram - Likes ~ 300k ~ 100k/days ~ Asian/Russian ~ [ 𝔅𝗲𝙨𝘁 - 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 ] - 4,800  تومان 300000/10 فعال
4037 ?◀️  لایک اینستاگرام  حداکثر 15کا ~ سرعت 10کا در روز ~ بدون جبران ~ سریع  - 4,800  تومان 100001/100 فعال
3857 ??? بازدید اینستاگرام- پست عادی - IGTV - REEL  + ایمپرشن + بازدید پروفایل ~ واقعی ~ حداکثر 1م ~ فوری ??~ - 5,760  تومان 100000000/100 فعال
4027 Instagram - Video Views + Impression ~ INDIA ~ Max 5M ~ ???? ~ ?????? ~ INSTANT - 5,760  تومان 10000/20 فعال
3878 Instagram - Impressions ~ All time Work - 6,720  تومان 5000000/100 فعال
3939 ℹ️ ?~ سیو کردن پست عکس و فیلم ~ حداکثر 25کا ~ واقعی ~ سریع - 7,680  تومان 400000/10 فعال
3883 ??  لایک اینستاگرام بشدت ارزان - ظرفیت کل 25 کا ~ رباتیک ~ سرعت 1 کا در ساعت ~ ریزش شدید ~ سریع - 7,680  تومان 100000/10 فعال
3959  ~ بازدید خودکار و زمانبندی شده پست اینستا ~ Max 1m ~واقعی ~ سریع - 7,680  تومان 10000000/100 فعال
3998 Instagram - Likes ~ ???? ~ Max 5k ~ ?? ?????? ~ 1k/Hrs ~ INSTANT - 7,680  تومان 20000/10 فعال
4156 Instagram - 𝐀𝗨𝐓𝐎 Views ~ ARAB ~ Max 1m ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝑺𝒕𝒂𝙗𝒍𝙚 ~ INSTANT - 9,590  تومان 100000000/100 فعال
3958  ~ بازدید خودکار اینستاگرام ~ حداکثر 1م ~ واقعی ~ استیبل ~ سریع - 9,590  تومان 100000000/100 فعال
4111 Instagram - Impressions ~ Max 100k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝑺𝒕𝒂𝙗𝒍𝙚 ~ INSTANT - 9,590  تومان 100000/25 فعال
3850 55 ~ Instagram Likes - Max 20k ~ ??? ~ Speed 5k/hrs ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 10,550  تومان 150000/10 فعال
3900 873 ~ Instagram - Likes ~ Max 30k ~ ???? ~ ?????? ~ INSTANT - 10,550  تومان 200000/10 فعال
4074 Instagram Auto Likes - ???? ???? ~ Max 10k ~ NO ?????? ~ Speed 1k/Hrs ~ INSTANT - 10,550  تومان 200000/10 فعال
4110 Instagram - Impressions + Reach ~ Max 5M ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT - 10,550  تومان 5000000/100 فعال
4035 ??◀️ لایک اینستاگرام ~ واقعی ~ حداکثر 10کا ~ بدون جبران ~ 5کا در روز ~ سریع  - 11,510  تومان 200000/10 فعال
3999 ??✳️ لایک اینستا  ~ واقعی ~ حداکثر 5کا ~ بدون جبران ~ 1کا در ساعت ~ سریع  - 11,510  تومان 200000/10 فعال
3940 Instagram - Likes ~ Max 10k ~ Speed 5k/days ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 12,470  تومان 30000/10 فعال
3858 249 ~ ذخیر پست  - اینستاگرام - 14,390  تومان 50000/10 فعال
4122 Instagram - 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬+𝐈𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧+𝐑𝐞𝐚𝐜𝐡 ~ 20k ~ 5k/days ~ Asian/Arab/English - 15,350  تومان 20000/20 فعال
3872 ??? ~ Instagram ~ Story Views ~ Instant - 15,350  تومان 30000/20 فعال
4072 Instagram - ????? Views ~ ???? ????? ~ Max 5k ~ ???? ~ INSTANT - 15,350  تومان 49999/100 فعال
4000 Instagram - Turkish Likes ~ ???? ~ Max 1K ~ ?? ?????? ~ 1k/days ~ INSTANT - 15,350  تومان 26000/10 فعال
3879 Instagram ~ Photo Reach - 15,350  تومان 10000/25 فعال
3880 Instagram - Video Reach - 15,350  تومان 10000/25 فعال
4054 Instagram - 50% Turkish Likes ~ ???? ~ Max 5k ~ ?? ?????? ~ 5k/days ~ INSTANT - 16,310  تومان 10000/50 فعال
3919 3235 ~ Instagram - Likes ~ ???? ~ Max 25k ~ ?????? 30D ~ Speed 1k/days ~ INSTANT - 17,270  تومان 35000/10 فعال
4033 Instagram - Followers ~ ???? ~ Max 20k ~ ?? ?????? ~ 0-1Hrs ~ 1k/Day - 21,100  تومان 100000/10 فعال
4069 Instagram - Followers ~ ???? ~ Max 15k ~ ?? ?????? ~ 0-3hrs ~ 1k/Day - 21,100  تومان 500000/50 فعال
4061 Instagram Likes - INDIA ~ Max 5k ~ ???? ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 23,020  تومان 30000/50 فعال
3899 127 ~ Instagram - Likes ~ Max 50k ~ ???? ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 23,020  تومان 50000/10 فعال
4058 Instagram Likes - INDIA ~ Max 5k ~ ???? ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 23,020  تومان 30000/50 فعال
3876 Instagram - Impressions + Profile Visit - 23,020  تومان 1000000/100 فعال
3874 ??? ~ اینستاگرام - ذخیره پست عکس/ویدئو ~ فوری  - 23,020  تومان 50000/10 فعال
3917 3402 ~ Instagram Likes - Max 10k ~ ??? ~ Speed 1k/hrs ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 23,980  تومان 50000/10 فعال
4039 Instagram - Likes + Impression + Reach ~ Max 20k ~ Speed 85k/Day ~ ?????? 30D ~ INSTANT - 25,900  تومان 200000/50 فعال
3995 Instagram - Likes ~ ???? ~ Max 1k ~ ?? ?????? ~ 5k/Hrs ~ INSTANT - 26,860  تومان 30000/10 فعال
3884 3279 ~ Instagram Likes - Max 20k ~ ??? ~ Speed 500/hrs ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 28,770  تومان 300000/10 فعال
4071 Instagram - Likes ~ ???? ~ Max 35k ~ ?????? 30D ~ 5k/Hrs ~ INSTANT - 28,770  تومان 300000/10 فعال
4040 Instagram Likes ~ Power Likes ~ Max 20k ~ ???? ~ ?????? ~ INSTANT - 32,610  تومان 200000/20 فعال
4059 Instagram Likes - INDIA ~ Max 15k ~ ???? ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 41,240  تومان 30000/10 فعال
3908 ~? فالوور رباتیک ارزان ~ حداکثر 10کا ~ سرعت 10کا در روز ~ سریع ?? - 42,200  تومان 1000000/10 فعال
4032 Instagram - Followers ~ ??? ~ Max 15k ~ ?? ?????? ~ 0-1Hrs ~ 5k/Day - 42,200  تومان 1000000/10 فعال
4034 Instagram - Followers ~ ???? ~ Max 40k ~ ?? ?????? ~ 0-1hrs ~ 1k/Day - 43,160  تومان 5000/20 فعال
3836 3270 ~ Instagram - Followers ~ ??? ~ Max 3k ~ Speed 500/hrs ~ INSTANT - 44,120  تومان 1000000/10 فعال
4036 Instagram - Likes + Impression ~ ???? ~ Max 15k ~ ?????? 30D ~ 5k/days ~ INSTANT - 44,120  تومان 300000/10 فعال
4038 Instagram - Likes + Impression + Reach ~ Max 100k ~ Speed 25k/Day ~ A ?????? 30D ~ INSTANT - 44,120  تومان 300000/10 فعال
3918 877 ~ Instagram Likes - Max 11k ~ Speed 2k/days ~?? ?????? ~ INSTANT - 44,120  تومان 300000/10 فعال
3909 3371 ~ Instagram - Followers ~ ??? ~ Max 10k ~ Speed 1k/hrs ~ INSTANT - 45,080  تومان 5000000/10 فعال
4031 582 ~ Instagram - Followers ~ Max 100k ~ Speed 5k ~ ?????? 30D - 47,000  تومان 5000000/10 فعال
3996 Instagram - Turkish Followers ~ ???? ~ Max 5k ~ ?? ?????? ~ 5k/days ~ INSTANT - 47,000  تومان 1000000/10 فعال
3938 ??? فالوور فیک رباتیک بشدت ارزان - ریزش شدید (ظرفیت کل 10 کا ) - 49,870  تومان 1000000/10 فعال
4070 Instagram - Followers ~ ???? ~ Max 100k ~ ?? ?????? ~ 0-1hrs ~ 10k/Day - 51,790  تومان 300000/10 فعال
3916  Instagram - Followers ~ ??? ~ Max 10k ~ ?? ?????? ~ Speed 1k/Hrs ~ INSTANT - 53,710  تومان 5000/100 فعال
3921 Instagram ~ Comment Likes - 60,420  تومان 10000/10 فعال
4060 Instagram - Followers ~ ???? ~ Max 10k ~ ?? ?????? ~ 0-1hrs ~ 10k/days - 70,010  تومان 100000/50 فعال
3885 3301 ~ Instagram Likes - Max 15k ~ ??? ~ Speed 2k/hrs ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 71,930  تومان 100000/10 فعال
3897 1081 ~ Instagram - Likes ~ Max 5k ~ ??? ~ 5k/days ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 75,770  تومان 20000/10 فعال
3851 22 ~ Instagram - Likes ~ ???? ~ Max 50k ~ ?? ?????? ~ Speed 5k/days ~ INSTANT - 75,770  تومان 20000/10 فعال
3990 Instagram - Story Views + Impression ~ Max 25k ~ ???? ~ INSTANT - 77,680  تومان 50000/100 فعال
4057 Instagram Likes - INDIA ~ Max 10k ~ ???? ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 85,360  تومان 50000/10 فعال
4055 Instagram Likes - INDONESIA ~ Max 15k ~ ???? ~ ?????? 30D ~ Speed 5k/days ~ 0-6hrs - 156,320  تومان 20000/100 فعال
4076 ?? Arab Power Real + Active Instagram Comments [5 Arab Comments - 2Hours] - 234,000  تومان 1000/1000 فعال
4056 Instagram - Comment ~ Custom ~ INDIA ~ INSTANT - 343,330  تومان 1000/10 فعال
4077 Instagram Followers - ARAB ~ Max 10k ~ ???? ~ ?????? 30D ~ INSTANT - 927,360  تومان 10000/10 فعال
⚛️ بازدید پست اینستاگرام / ایمپرشن / ذخیره پست/ ریچ / بازدید پروفایل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3936 ~ بازدید ویدئو پست معمولی اینستا + ایمپرشن ~ حداکثر 1م ~ واقعی~ ثابت ~ سریع - 1,920  تومان 2147483647/100 فعال
4067 Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) + Reach + Impression ~ INSTANT - 1,920  تومان 2147483647/10 فعال
3920 ◀️~ بازدید ویدئو اینستاگرام + ایمپرشن ~ حداکثر 500 کا ~ استیبل ~ سریع - 2,880  تومان 999999/10 فعال
3935 159 ~ Instagram - Video Views + Impression + Reach ~ Max 1m ~ ???? ~ ?????? ~ INSTANT - 2,880  تومان 10000000/100 فعال
4028 Instagram - Profile Visit ~ Max 500k ~ ???? ~ ?????? ~ INSTANT - 3,840  تومان 500000/100 فعال
3937 399 ~ Instagram - ???? Views + Impression ~ Max 1m ~ ???? ~ ?????? ~ INSTANT - 3,840  تومان 2147483647/100 فعال
4142 Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) ~ 1.5M ~ 100k/days ~ [ 𝔅𝗲𝙨𝘁 - 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 ] - 4,800  تومان 1000001/100 فعال
3934 ◀️~ بازدید ویدئو اینستاگرام + ایمپرشن ~ حداکثر 1م ~ استیبل ~ سریع - 4,800  تومان 2147483647/100 فعال
3991 بازدید ویدئو اینستاگرام ~ حداکثر 1م ~ واقعی ~ استیبل ~ سریع  - 4,800  تومان 2147483647/100 فعال
3893 ~ بازدید ویدئو اینستا + ایمپرشن ~ حداکثر 10م ~ واقعی ~ استیبل ~ سریع - 4,800  تومان 100000000/100 فعال
4143 Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) ~ 100k ~ 100k/days ~ [ 𝔅𝗲𝙨𝘁 - 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 ] - 5,760  تومان 100000000/100 فعال
4066 Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) + Profile Visit ~ Max 10M ~ ???? ~ INSTANT - 5,760  تومان 2147483647/100 فعال
4068 Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) + Reach + Impression + Profile Visits ~ INSTANT - 5,760  تومان 2147483647/100 فعال
4141 Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) ~ 10M ~ 1m/days ~ [ 𝔅𝗲𝙨𝘁 - 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝, 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 ] - 5,760  تومان 10000000/100 فعال
3960 ~ اینستاگرام - ایمپرشن + ریچ ~ حداکثر 25k ~ واقعی ~ ثابت ~ سریع - 10,550  تومان 5000000/100 فعال
3961 ~ اینستاگرام - ایمپرشن + ریچ  ~ حداکثر 250کا ~ واقعی ~ ثابت ~ سریع  - 12,470  تومان 5000000/100 فعال
3877 Instagram - Impressions + Discover + Profile Visit - 19,180  تومان 5000000/100 فعال
4157 Instagram Auto - Impression + Profile Visit + Discover + Home ~ Max 250k - 81,520  تومان 50000/100 فعال
4029 Instagram ~ Highlights Views ~ Max 300K ~ ???? ~ ?????? ~ INSTANT - 156,320  تومان 300000/20 فعال
4144 Instagram - Likes + Impression + Reach ~ 𝐊𝐎𝐑𝐄𝐀 ~ Max 10k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ INSTANT - 1,091,350  تومان 10000/5 فعال
✴️ خدمات ویدئو لایو اینستاگرام [لایک- ویو - کامنت ] ☸️ سرویس های خوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3869 لایک ویدئو لایو اینستاگرام - 31,650  تومان 10000/200 فعال
3868 502 ~ Instagram - Live Video Likes ~ Max 100k ~ ???? ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 117,000  تومان 1000000/50 فعال
4146 Instagram Live Video Views | 30 Minutes - 468,000  تومان 20000/50 فعال
3887 3465 ~ Instagram - Live Video Views ~ Max 1k ~??????? ~ ?????? ~ INSTANT - 621,440  تومان 20000/10 فعال
3871 3358~ Instagram - Live Video Views + Likes ~ Max 20k ~ Speed 5k/Per Min ~ INSTANT - 779,670  تومان 40000/20 فعال
4145 Instagram Live Video Views + Like + Comment | 30 Min - 857,350  تومان 40000/20 فعال
3888 499 ~ Instagram - Live Video Views ~ For 10 Min ~ ???? ~ INSTANT - 899,550  تومان 20000/20 فعال
3870 499 ~ Instagram - Live Video Comment ~ Max 2k ~ ???? ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 935,030  تومان 2000/50 فعال
4148 Instagram Live Video Views | 90 Minutes - 1,403,020  تومان 20000/50 فعال
3886 3302 ~ Instagram - Live Video Views + Likes + Comment ~ Max 20k ~ Speed 5k/Per Min ~ INSTANT - 1,558,380  تومان 40000/20 فعال
3867 Instagram - Live Video Comments ~ Male - 1,870,050  تومان 2000/50 فعال
3894 Instagram - Live Video Comments ~ Female - 1,870,050  تومان 2000/50 فعال
4147 Instagram Live Video Views | 180 Minutes - 2,961,400  تومان 20000/50 فعال
4062 Instagram - LIVE VIEWS ~ MIXED ~ Max 15K ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 3,116,750  تومان 15000/100 فعال
✴️ فالوور و کامنت اینستاگرام [از اکانت های تایید شده و عالی خارجی و یا اکانت های دارای ?تیک آبی]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
4169 Instagram - Blue Tick Verified ~ Comments+Likes [1 Comment] ⏰ 0-12 Hours - 70,010  تومان 1/1 فعال
4170 Instagram - Blue Tick Verified ~ Comments+Likes [2 Comment] ⏰ 0-12 Hours - 140,020  تومان 1/1 فعال
4171 Instagram - Blue Tick Verified ~ Comments+Likes [3 Comment] ⏰ 0-12 Hours - 210,030  تومان 1/1 فعال
3901 Instagram ~ Comments from Accounts of 10k+ Followers ~ 5 comment Order Of 1000 - 234,000  تومان 1000/1000 فعال
3904 Instagram - Arabic Comments from Accounts of 10k+ Followers ~ 5 comment / order of 1000 - 234,000  تومان 1000/1000 فعال
3902 Instagram ~ Comments from Accounts of 10k+ Followers ~ 10 comment Order Of 1000 - 389,360  تومان 1000/1000 فعال
3905 Instagram - Arabic Comments from Accounts of 10k+ Followers ~ 10 comment / order of 1000 - 389,360  تومان 1000/1000 فعال
3903 Instagram ~ Comments from Accounts of 10k+ Followers ~ 15 comment Order Of 1000 - 468,000  تومان 1000/1000 فعال
3906 Instagram - Arabic Comments from Accounts of 10k+ Followers ~ 15 comment / order of 1000 - 592,670  تومان 1000/1000 فعال
? منشن و دایرکت انبوه ?
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
4115 Instagram - Username Data Scrape - 26,860  تومان 2000000/1000 فعال
4113 Instagram - Hashtag Data Scrape - 47,000  تومان 100000/1000 فعال
4114 Instagram - Location Data Scrape - 54,670  تومان 100000/1000 فعال
4116 Instagram - Comments Data Scrape - 117,000  تومان 5000/500 فعال
4117 Instagram - Mixed Data Scrape ( Username-Comment -Location-Like-Hashtag ) - 187,010  تومان 2000000/5000 فعال
4094 Instagram Reel Mentions (CUSTOM LIST) - 210,030  تومان 750000/1000 فعال
4093 Instagram Mentions [CUSTOM LIST] [Max: 100K] Fast - 229,210  تومان 100000000/1000 فعال
4095 Instagram Reel Mentions (USER FOLLOWERS) - 241,670  تومان 5000/1000 فعال
4091 Instagram Mentions Meadia Liker - 468,000  تومان 1000/200 فعال
4092 Instagram Hashtag Mentions [Max: 10K] Fast - 468,000  تومان 10000/1000 فعال
4090 Instagram Mentions ALL -Meadia Liker - 506,360  تومان 30000/1000 فعال
4020 Instagram - Direct Message ~ Min 50k/Max 500k ~ Start 6-48hrs توضیحات 3,335,410  تومان 8000/10 فعال
4019 Instagram - Direct Message ~ Min 10k/Max 20k ~ Start 0-24hrs - 4,893,780  تومان 8000/10 فعال
? لایکِ کامنتِ اینستاگرام و کامنت [?2020 اپدیت شده]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3834 1066 ~ Instagram - Comment Like ~ Max 4k ~ ?????? 30D ~ Speed 5k/Days ~ INSTANT - 358,670  تومان 10000/5 فعال
3835 1065 ~ Instagram - Comment Like ~ INSTANT - 1,558,380  تومان 31000/50 فعال
?? خدمات اینستاگرام ترکیه ??
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
4052 Instagram - Turkish Likes ~ ???? ~ Max 100K ~ ?? ?????? ~ 20k/days ~ INSTANT - 23,980  تومان 100000/20 فعال
4051 Instagram - Turkish Likes ~ ???? ~ Max 20k ~ ?? ?????? ~ 10k/days ~ INSTANT - 39,320  تومان 10000/10 فعال
4053 Instagram - Turkish Followers ~ ???? ~ Max 40k ~ ?? ?????? ~ 10k/days ~ INSTANT - 44,120  تومان 1000000/50 فعال
خدمات خارجی تلگرام - ممبر کانال / گروه / بازدید پست - آپدیت شده
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
4135 Telegram - Post Share [Repost] - Fake [Cheap] - 1,920  تومان 1000000/15 فعال
3849 بازدید خارجی پست تلگرام [ 5 پست آخر ] - 4,800  تومان 10000000/10 فعال
4132 🇸🇦🇦🇪 Telegram - Arabic Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] - 6,720  تومان 100000/10 فعال
4133 🇹🇷 Telegram - Turkey Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] - 6,720  تومان 100000/10 فعال
4134 Telegram - Mix Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] [Global Ranking] - 6,720  تومان 1000000/10 فعال
3933 بازدید خارجی پست تلگرام [ 10 پست آخر ] - 9,590  تومان 10000000/10 فعال
4123 TG 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺 Mix Negative Reaction [🥱🥴🌚🍌💔🤨😐🖕😈 + Free Views] - 12,470  تومان 1000000/10 فعال
4125 [𝗦𝟭] TG 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺 Mix Positive Reaction [💯 😍 ❤️‍🔥 🤡 🕊 🐳 + Free Views] [𝗖𝗵𝗲𝗮𝗽] - 12,470  تومان 1000000/10 فعال
4127 Telegram Mix Negative Reaction [👎😁😢💩🤮🤔🤯🤬] + Views - 12,470  تومان 1000000/50 فعال
4129 Telegram - Reactions ~ - 14,390  تومان 5000/10 فعال
4126 [𝗦𝟭] TG Mix Positive Reactions [👍 ❤️ 🔥 🎉 😁 + Free Views] [𝗖𝗵𝗲𝗽𝗲𝘀𝘁] - 17,270  تومان 100000/50 فعال
4128 Telegram Mix Positive Reaction [👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻] + Views - 17,270  تومان 1000000/50 فعال
3833 بازدید خارجی پست تلگرام [ 20 پست آخر ] - 19,180  تومان 10000000/10 فعال
3932 بازدید خارجی پست تلگرام [ 50 پست آخر ] - 45,080  تومان 10000000/10 فعال
4138 Telegram - Poll VOTE ~ INSTANT - 64,260  تومان 10000/10 فعال
4139 Telegram - Bot Start [Mix Country + Accept Referral Code] - 69,050  تومان 50000/100 فعال
4140 Telegram - Bot Start [Arabic 🇸🇦🇦🇪 + Accept Referral Code] - 74,810  تومان 1000000/50 فعال
4136 Telegram - Random Comments ~ ARAB - 249,340  تومان 200000/10 فعال
4130 Telegram - Mix Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] [Future 30 post] - 257,020  تومان 100000/100 فعال
4131 Telegram - Mix Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] [Future 50 post] - 628,150  تومان 100000/20 فعال
4137 Telegram - Custom Comments - 2,026,370  تومان 10000/10 فعال
🥏 خدمات ایرانی کانال و گروه 🏵 تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
4109 💝 اکانت پرمیوم تلگرام با قابلیت نامحدود (با اعتبار یک ماهه) 🔮 توضیحات 386,400  تومان 1000/1000 فعال
خدمات ساندکلود ( SoundCloud )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3832 50 ~ Soundcloud - Plays ~ Max 1m ~ ??? ~ Speed 500k ~ INSTANT - 2,880  تومان 1000000000/1000 فعال
3831 Soundcloud - Repost - 146,730  تومان 10000/20 فعال
خدمات تیک تاک ( Tik Tok )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3838 686 ~ ??? ~ تیک توک - Views ~ Max 1000k - Instant - 960  تومان 1400000/100 فعال
3839 3295 ~ ??? ~ بازدید تیک تاک ~ Max 500 - Instant - 960  تومان 100000000/100 فعال
3896 3353 ~ TikTok - Shares ~ Max 55k ~ ???? ~ Speed 100 to 300/days ~ INSTANT - 15,350  تومان 10000/10 فعال
3841 ~ لایک تیک تاک ~ Max 5k ~ ???? ~ Speed 5k/days ~ INSTANT - 22,060  تومان 100000/10 فعال
3840 3377 ~ TikTok - Likes ~ Max 500 ~ ???? ~ Speed 500-1k/days ~ INSTANT - 57,540  تومان 100000/10 فعال
3837 ~ فالوور تیک تاک ~ Max 5k ~ ?????? ~ Speed 5k/Days ~ INSTANT - 87,270  تومان 5000000/50 فعال
3898 3321 ~ TikTok - Random Comment ~ Max 10k ~ Speed 1k/days ~ INSTANT - 779,670  تومان 100000/10 فعال
خدمات فیسبوک ( Facebook )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
4025 Facebook - ????? ??????? ~ Max 10k ~ ???? ~ 1k/days ~ Start 0-3H - 22,060  تومان 100000/100 فعال
3946 1075 ~ Facebook - Video Views ~ 20k-30k speed ~ INSTANT - 23,020  تومان 3000/50 فعال
3944 115 ~ Facebook ~ ??????? Likes ~ Max 5k ~ ???? ~ INSTANT - 135,220  تومان 100000/50 فعال
3943 3578 ~ Facebook ~ ????/????? Likes ~ Max 10k ~ ?????? 30D ~ INSTANT - 194,680  تومان 10000/50 فعال
4080 Facebook - Emoticons Post Likes [ ???? ] ? ~ INSTANT - 197,560  تومان 100/50 فعال
3945 3569 ~ Facebook - Emoticons Post Likes [ ??? ] ? ~ INSTANT - 197,560  تومان 100/50 فعال
4089 Facebook - ????? ~ Going ~ Max 25k ~ ?????? 45D ~ 2k/days ~ Start 0-3H - 234,000  تومان 10000/100 فعال
4088 Facebook - ????? ~ Interested ~ Max 25k ~ ?????? 45D ~ 2k/days ~ Start 0-3H - 234,000  تومان 10000/100 فعال
4021 Facebook - Page Followers ~ Max 100k ~ ???? ~ Speed 20k ~ Start 0-12Hrs - 304,010  تومان 100/50 فعال
4022 Facebook - Page Likes + Followers ~ Max 100k ~ ?????? 180D ~ 3k/days ~ Start 0-3Hrs - 349,080  تومان 100000/50 فعال
4024 Facebook - ????? ??????? ~ Max 25k ~ ???? ~ 1k/days ~ Start 0-3H - 396,070  تومان 1000000/50 فعال
4026 Facebook - ????/????? likes ~ Max 10k ~ ?????? 45D ~ 5k/days ~ INSTANT - 436,350  تومان 400000/10 فعال
4082 Facebook - ??????? ?̳?̳?̳?̳?̳ ~ Max 100k ~ ?????? ???????? ~ 1k/days ~ Start 0-3H - 438,270  تومان 1000000/200 فعال
4023 Facebook - ??????? ??????? ~ Max 5k ~ ???? ~ 1k/days ~ Start 0-3H - 463,200  تومان 5000/100 فعال
4079 Facebook - Post Likes ~ INDIA ~ INSTANT - 685,690  تومان 2000/50 فعال
4081 Facebook - ????/????? ?̳?̳?̳?̳?̳ ~ Max 100k ~ ?????? 45D ~ 1k/days ~ Start 0-3H - 857,350  تومان 300000/25 فعال
4085 Facebook Live Stream [ Watch 120 Minute ] - 1,246,700  تومان 10000/50 فعال
4086 Facebook Live Stream Views ( 30 Min ) ?? - 3,506,110  تومان 5000/30 فعال
4083 Facebook - Comment Random ~ Male ~ Max 100 ~ ?????? 30D ~ 100/days ~ Start 0-12H - 5,454,800  تومان 250/10 فعال
4087 Facebook Live Stream Views [ 120 minutes ] - 7,729,540  تومان 1000/50 فعال
3942 904 - Facebook ~ 50k Page Likes ~ Package ~??? ~ ???? - 8,904,320  تومان 200/10 فعال
3941 3021 - Facebook ~ 5k Page Likes ~ Package ~??? ~ ???? - 8,904,320  تومان 200/10 فعال
4084 Facebook Comments [CUSTOM] [HISPANIC] - 9,350,250  تومان 250/10 فعال
⭕️ خدمات یوتیوب ( Youtube )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
4044 YouTube - Views ~ 50k/days ~ ?? 0-1min ~ ???????? - INSTANT - 140,020  تومان 2000000/20000 فعال
3949 3383 ~ YouTube - Like ~ Max 100k ~ Speed 10k/days ~ ?????? 30D ~ INSTANT - 163,990  تومان 500000/20 فعال
4043 YouTube - Views ~ 1k-10k/days ~ ?? 0-1min ~ ?????? 30D - INSTANT - 206,190  تومان 1000000/100 فعال
4047 YouTube - Views ~ 70k/Days ~ ?? 0-3min ~ ???????? - INSTANT - 214,820  تومان 100000/1000 فعال
4046 YouTube - Views ~ 20k/days ~ ?? 0-3min ~ ?????? 30D ~ INSTANT - 280,990  تومان 10000000/10000 فعال
4045 YouTube - Views ~ ?? ~ Social Network Views ~ 200k+/Days ~ ?? 2-5min ~ ???????? - INSTANT - 285,790  تومان 10000000/500 فعال
4048 YouTube - Views ~ [ ???-??™ - Real Active Views ] ~ Speed 500-2000/days ~ INSTANT - 374,010  تومان 1000000/500 فعال
4049 YouTube - Views ~ [ ???™ - Real Active Views ] ~ Speed 500-2000/days ~ INSTANT - 390,320  تومان 1000000/500 فعال
4050 YouTube - Views ~ RAV~ Pre-Premiere Waiting Viewers ~ INSTANT - 436,350  تومان 500000/5000 فعال
4042 Youtube Comments [Random/Post Related Comments] [NIGERIA & GHANA] ~ MAX 200 ~ ?? ?????? ~ Start 0-3hrs - 6,233,500  تومان 1000/50 فعال
4041 Youtube Comments [Custom] [MIXED] ~ MAX 10K ~ ?? ?????? ~ Start 0-3hrs - 7,013,170  تومان 250/10 فعال
خدمات توییچ ( Twitch )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3954 624 ~ Twitch - Followers ~ Max 100k ~ Mixed ~ INSTANT - 39,320  تومان 200000/20 فعال
3955 3117 ~ Twitch - Followers ~ Max 30k ~ Speed 3k/Day ~ Start 12H - 39,320  تومان 999999/100 فعال
خدمات پینترست ( Pinterest )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3964 Pinterest - Followers ~ Instant - 280,990  تومان 5000/100 فعال
3965 Pinterest - Likes ~ Instant - 280,990  تومان 5000/100 فعال
3966 Pinterest - Repin ~ Instant - 280,990  تومان 5000/20 فعال
خدمات توئیتر ( Twitter )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3983 Twitter - Profile Click - 960  تومان 100000000/100 فعال
3984 Twitter - Hashtag Click - 960  تومان 100000000/100 فعال
3985 Twitter - Link Click - 960  تومان 100000000/100 فعال
3988 Twitter - Tweet Impression - 6,720  تومان 100000000/100 فعال
3980 3249 ~ Twitter - Likes ~ ?? ?????? ~ Speed 500/days ~ INSTANT - 68,090  تومان 30000/10 فعال
3981 45 ~ Twitter - Likes ~ ???? ~ Max 20k ~ ?? ?????? ~ INSTANT - 128,510  تومان 20000/20 فعال
3982 3250 ~ Twitter - Likes ~ ???? ~ Max 2k ~ ?????? NO ~ INSTANT - 187,010  تومان 100000/10 فعال
3987 Twitter - Live Views [ 15 min ] - 748,020  تومان 1000/100 فعال
خدمات کلاب هاوس ( ClubHouse )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
4003 دریافت 100 عدد فالوور برای کلاب هاوس - 124,670  تومان 1/1 فعال
4004 دریافت 250 عدد فالوور برای کلاب هاوس - 309,760  تومان 1/1 فعال
4005 فالوور کلاب هاوس (500 عدد فالوور) - 621,440  تومان 1/1 فعال
4012  بازدید کننده اتاق کلاب هاوس - 100 کاربر - 740,350  تومان 3000/50 فعال
4006 فالوور کلاب هاوس - 750 کابر - 933,110  تومان 1/1 فعال
4002 فالوور کلاب هاوس ~ Max 40K ~ 5k-10k/days ~ 0-1Hrs - 935,030  تومان 1400/50 فعال
4014 Clubhouse Room Visitor - 500 User - 1,091,350  تومان 1000/100 فعال
4015 فالوور کلاب هاوس ~ حداکثر 10کا ~ 5کا    -    10کا در روز ~ 0-1س - 1,091,350  تومان 10000/50 فعال
4007 Clubhouse Followers - 1000 User - 1,246,700  تومان 1/1 فعال
4013 Clubhouse Room Visitor - 250 User - 2,338,050  تومان 8000/50 فعال
4008 Clubhouse Followers - 2500 User - 3,740,100  تومان 1/1 فعال
4009 Clubhouse Followers - 5000 User - 27,272,050  تومان 1/1 فعال
4010 Clubhouse Followers - 7500 User - 38,180,670  تومان 1/1 فعال
4011 Clubhouse Followers -10000 User - 46,595,900  تومان 1/1 فعال
خدمات لایکیی ( Likee )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3889 3463 ~ ????? - Views ~ Max 1m ~ ???? ~ INSTANT - 224,410  تومان 10000/10 فعال
3890 3460 ~ ????? - LIkes ~ Max 30k ~ ???? ~ INSTANT - 243,590  تومان 10000/10 فعال
3891 3459 ~ ????? - Follower ~ Max 30k ~ ???? ~ INSTANT - 620,480  تومان 10000/10 فعال
خدمات دیسکورد ( Discord )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
4018 Discord ~ Server Member ~ ???? Look ~ Max 4k ~ 2K/Days ~ 0-1 Hours - 1,169,030  تومان 1000/50 فعال
4017 Discord ~ Server Member ~ ???? Look ~ Max 1K ~ 1K/Days ~ 0-1 Hours - 2,603,690  تومان 1000/1000 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد